Hạt nhựa tái sinh HD

Hạt nhựa tái sinh HD : HD ép, HD thổi  – Thổi túi, ép sản phẩm nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, kéo chỉ dệt bao, kéo dây đóng gói,..